WE ARE THE BEST IN CONCRETE

THINK ABOUT CONCRETE, THINK ABOUT US

EASTERN CONCRETE AND MATERIALS CO.,LTD.

Concrete Product

สินค้าคอนกรีตหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำและการจราจรทุกชนิด ทั้ง ท่อกลม ท่อเหลี่ยม รางน้ำ บ่อพัก ฐานเสาไฟฟ้า กั้นกลาง ฐานเสาไฟฟ้า

Block

อิฐบล็อกสำหรับก่อผนัง และบล็อกช่องลมลวดลายต่างๆ ที่ได้มาตรฐานแข็งแรงทนทาน
;

Made-to-Order

สามารถสั่งหล่อคอนกรีตขนาดต่างๆตามที่ท่านต้องการ ตรงตามแบบและได้มาตรฐาน 100%

Delivery on site

เราบริการส่งถึงที่ ไม่ว่าทางจะยากลำบากใกล้หรือไกลเพียงไหน

Our Customers

Think about Concrete, Think about E-CON