อิฐบล็อค

Block

อิฐบล็อค

อิฐบล็อก มอก. มี 4 ขนาด

  • ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.
  • ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.
  • ขนาด 19 x 39 x 14 ซม.
  • ขนาด 19 x 39 x 19 ซม.

Think about Concrete, Think about E-CON