บล็อคช่องลม

Concrete Block

บล็อคช่องลม

ผิวบล็อคเนื้อทรายละเอียด เรียบเนียน มีครอบคลุมทุกลวดลาย พร้อมรับสั่งทำตามรูปแบบที่ต้องการ

Think about Concrete, Think about E-CON