รางน้ำคอนกรีต

Concrete Gutter

รางน้ำคอนกรีต

รางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป มี 5 ขนาด

  • ขนาดภายในราง 0.30 x 0.30 ม. ความยาวท่อนละ 2.00 ม.
  • ขนาดภายในราง 0.40 x 0.40 ม. ความยาวท่อนละ 2.00 ม.
  • ขนาดภายในราง 0.50 x 0.50 ม. ความยาวท่อนละ 2.00 ม.
  • ขนาดภายในราง 0.60 x 0.60 ม. ความยาวท่อนละ 2.00 ม.
  • ขนาดภายในราง 0.80 x 0.80 ม. ความยาวท่อนละ 2.00 ม.

Think about Concrete, Think about E-CON