ขอบฟุตบาท

Curb

ขอบฟุตบาท

ขนาดขอบคันหินสำเร็จรูป

  • หน้าตัด 0.11 x 0.20   ยาว 0.50 ม.
  • หน้าตัด 0.15 x 0.15   ยาว 1.00 ม.
  • หน้าตัด 0.15 x 0.30   ยาว 1.00 ม.
  • หน้าตัด 0.15 x 0.40   ยาว 1.00 ม.

Think about Concrete, Think about E-CON