บ่อพักสายไฟ

Hand Hole

บ่อพักสายไฟ

ขนาดภายใน 0.90 x 1.35 ม. สูง 1.20 ม. หนา 0.15 ม. (เป็นขนาดมาตราฐานของการไฟฟ้า)
หรือรับสั่งทำตามแบบ

Think about Concrete, Think about E-CON