บ่อพัก

Man Hole

บ่อพัก

บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป เป็นบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้ดักตะกอนต่างๆ ที่มากับท่อระบายน้ำ มีขนาดบ่อพัก ชนิดของเหล็กเสริม และ ความหนาต่างๆ ตามการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน

ขนาดตามการใช้งานทั่วไป

  • ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ ø 0.30 ม.
  • ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ ø 0.40 ม.
  • ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ ø 0.50 ม.
  • ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ ø 0.60 ม.
  • ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ ø 0.80 ม.
  • ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ ø 1.00 ม.
  • ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ ø 1.20 ม.
  • ขนาดบ่อพักสำหรับท่อ ø 1.50 ม.

Think about Concrete, Think about E-CON