แผ่นปูทางเดิน

Slab

แผ่นปูทางเดิน

แผ่นปูทางเท้าคอนกรีต มี 2 ขนาด

  • 30 x 30 x 5 ซม.
  • 40 x 40 x 5 ซม.

Think about Concrete, Think about E-CON