ท่อกลม

Tongue and Groove

ท่อกลม

ท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง มี 5 ประเภท

 1. ท่อคอนกรีตอัดแรงไม่เสริมเหล็ก
  หรือ ท่อ ค.ม.ล. เป็นท่อระบายน้ำที่มีเฉพาะคอนกรีตเท่านั้น เหมาะสำหรับงานที่มีการรับน้ำหนักไม่มากนัก เช่น บริเวณทางเดิน บริเวณสวนที่ไม่มีรถวิ่งผ่าน
 2. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก
  หรือ ท่อ ค.ส.ล. เป็นท่อระบายน้ำที่มีการเสริมเหล็กภายในตัวท่อ เหมาะสำหรับงานที่มีน้ำหนักกดทับไม่มากนัก เช่น งานถนนภายในหมู่บ้าน ที่ไม่มีรถบรรทุกวิ่งผ่าน
 3. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3
  หรือ มอก. 3 เป็นท่อระบายน้ำที่มีการเสริมเหล็กตามมาตราฐานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับงานที่ต้องการเน้นการรับกำลังจากการกดทับ เช่น งานราชการ โรงงาน และงานหมู่บ้านที่เน้นคุณภาพพิเศษ
 4. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 2
  หรือ มอก. 2 เป็นท่อระบายน้ำที่มีการเสริมเหล็กตามมาตราฐานอุตสาหกรรมเหนือกว่า มอก.ชั้น3 เหมาะสำหรับงานที่ต้องรับน้ำหนักเป็นพิเศษ เช่น ใช้เป็นท่อลอดระหว่างถนน ลานสินค้า ถนนที่รถบรรทุกวิ่งผ่าน

ขนาดท่อคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง มี 8 ขนาด คือ

 • ขนาด ø 0.30 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม.
 • ขนาด ø 0.40 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม.
 • ขนาด ø 0.50 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม.
 • ขนาด ø 0.60 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม.
 • ขนาด ø 0.80 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม.
 • ขนาด ø 1.00 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม.
 • ขนาด ø 1.20 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม.
 • ขนาด ø 1.50 ม. ความยาวท่อนละ 1.00 ม.

Think about Concrete, Think about E-CON