ฐานเสาไฟฟ้า

Lighting Pole Foundation

ฐานเสาไฟฟ้า

ตอม่อเสาไฟฟ้า มี 9 ขนาด

ตอม่อสำหรับเสาไฟสูง ขนาดฐานล่าง ขนาดฐานบน ความสูง ระยะเหล็ก J-Bolt
3.50 ม. 0.60 x 0.60 ม. 0.30 x 0.30 ม. 0.60 ม. 0.20 ม.
4.00 ม. 0.75 x 0.75 ม. 0.30 x 0.30 ม. 0.80 ม. 0.20 ม.
5.00 ม. 0.80 x 0.80 ม. 0.40 x 0.40 ม. 0.80 ม. 0.25 ม.
8.00 ม. 0.80 x 0.80 ม. 0.40 x 0.40 ม. 0.80 ม. 0.25 ม.
9.00 ม. 0.80 x 0.80 ม. 0.40 x 0.40 ม. 1.00 ม. 0.25 ม.
9.00 ม. 0.80 x 0.80 ม. 0.40 x 0.40 ม. 1.20 ม. 0.25 ม.
10.00 ม. 0.90 x 0.90 ม. 0.45 x 0.45 ม. 1.20 ม. 0.35 ม.
11.00 ม. 1.00 x 1.00 ม. 0.50 x 0.50 ม. 1.20 ม. 0.35 ม.
12.00 ม. 1.30 x 1.30 ม. 0.65 x 0.65 ม. 1.50 ม. 0.45 ม.

Think about Concrete, Think about E-CON