บ่อพักท่อเหลี่ยม

Manhole of Precast Box Culvert

บ่อพักท่อเหลี่ยม

บ่อพักท่อคอนกรีตชนิดสี่เหลี่ยม มีขนาดดังนี้

ขนาดภายใน หนา ความยาวท่อนละ
0.80 x 0.80 ม. 0.95 1.00 ม.
1.00 x 1.00 ม. 0.110 1.00 ม.
1.20 x 1.20 ม. 0.125 1.00 ม.
1.50 x 1.20 ม. 0.125 1.00 ม.
1.50 x 1.50 ม. 0.150 1.00 ม.
1.50 x 1.80 ม. 0.175 1.00 ม.
1.80 x 1.80 ม. 0.175 1.00 ม.
2.10 x 1.50 ม. 0.200 1.00 ม.
2.10 x 1.80 ม. 0.200 1.00 ม.
2.10 x 2.10 ม. 0.200 1.00 ม.

Think about Concrete, Think about E-CON