ท่อเหลี่ยม

Box Culvert

ท่อเหลี่ยม

ท่อสี่เหลี่ยม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  1. ชนิดใต้ทางเท้า
    (ผลิตตาม มอก. 1164-2536) เป็นชนิดที่ไม่ได้รับน้ำหนักมาก โดยใช้ในส่วนที่เป็นทางสัญจรด้วยเท้า ไม่มีรถยนต์วิ่งผ่าน
  2. ชนิดใต้ผิวจราจร
    (ผลิตตาม มอก. 1166-2536) เป็นชนิดที่รับน้ำหนัก โดยใช้ในส่วนที่เป็นทางสัญจรที่มีรถยนต์วิ่งผ่าน

มีทั้งหมด 9 ขนาด

ขนาดภายใน หนา ความยาวท่อนละ
0.80 x 0.80 ม. 0.95 1.00 ม.
1.00 x 1.00 ม. 0.110 1.00 ม.
1.20 x 1.20 ม. 0.125 1.00 ม.
1.50 x 1.50 ม. 0.150 1.00 ม.
1.50 x 1.80 ม. 0.175 1.00 ม.
1.80 x 1.80 ม. 0.175 1.00 ม.
2.10 x 1.50 ม. 0.200 1.00 ม.
2.10 x 1.80 ม. 0.200 1.00 ม.
2.10 x 2.10 ม. 0.200 1.00 ม.

Think about Concrete, Think about E-CON